Logo
Facebook


Contactgegevens

Zwangerschap

Wanneer je weet dat je zwanger bent meld je je aan bij een verloskundigenpraktijk. Tijdens de eerste afspraak tussen de 9 à 10 weken zwangerschapsduur zal het intakegesprek plaats vinden (ca. 45min). Tijdens de eerste controle worden vragen gesteld over de gezondheid van jou en je partner, eventuele eerder doorgemaakte zwangerschappen en de gezondheid van je familie. Dit is nodig om ons een zo goed mogelijk beeld te geven van de eventuele risico’s voor jou en je baby en om je zwangerschap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Verder doen we nog tijdens het intakegesprek:

- Termijn echo
- Bespreking prenatale screening
- Bloeddruk meten
- Bloedafname (infectie ziektes/ bloedgroep/ Hb/ glucose)
- Gewichtscontrole 

Gedurende de hele zwangerschap zullen we bij elke controle (ca. 15 minuten):

- Bloeddruk meten
- De buik wordt gecontroleerd op groei en ligging van de baby
- Harttonen luisteren van de baby (vanaf 13 weken)
- Er is ruimte voor het stellen van vragen

De frequentie van de controles is ongeveer als volgt;

- Tot 24 weken zwangerschap om de 4 weken
- Van 24 tot 30 weken zwangerschap om de 3 weken
- Van 30 tot 36 weken zwangerschap om de 2 weken
- Vanaf 36 weken tot ….   elke week.

Kosten

De verloskundige zorg wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. De kosten van de 20-weken echo worden ook vergoed. De combinatietest (het onderzoek naar Down-syndroom) wordt alleen onder voorwaarden vergoed.