Logo
Facebook


Contactgegevens

Aangifte doen

De geboorte van je kind moet je aangeven in de gemeente waar het kindje geboren is. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen. Als je kindje in een ziekenhuis geboren is dan moet je aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Geboorte op weekend- of feestdag

Je moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen. Is je kind in het weekend of op een feestdag geboren, kijk dan in het schema op welke dagen je geboorteaangifte kunt doen. Je mag ook aangifte doen op de geboortedag zelf.

Kosten

Geboorteaangifte zelf is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Daar kun je direct een afschrift (kopie) van meekrijgen. Een afschrift van een geboorteakte kost € 13,20 (tarief 2018). Je kunt de akte ook achteraf online aanvragen. Dan betaal je € 9,50 (tarief 2018).

Wat heeft u nodig

Voor geboorteaangifte heb je nodig:

Heb je je kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? Of hebt je al naamskeuze gedaan? Dan heb je ook nodig:

  • een afschrift van de akte 'Erkenning ongeboren vrucht'
  • een afschrift van de akte van naamskeuze

Wie mag aangifte doen?

De volgende personen kunnen aangifte doen van een geboorte: